SlovakKHL.sk Bondra sa vrátil do akcie a mal dôvod na radosť